Hakkımızda

Hakkımızda

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihtam edilen her 20 personel için 1 kişi, ilgili mevzuata göre ağır ve tehkikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 kişi olmak üzere , bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur".

İlkyardım eğitimleri yalnız İl Sağlık Müdürlükleri tarafından "İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi" verilen merkezler tarafından verilebilir.  
 
Bu merkezde eğitim verecek eğitimcilerin Sağık Bakanlığı tarafından onaylanmış "İlkyardım Eğitimcisi" sertifikasına sahip olması gerekir.

DETAM Sağlık İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim programlarmız;

Temel Sertifikalı İlkyardım Eğitimi
 

1-Genel İlkyardım Bilgileri
2-Hasta,Yaralı Ve Olay Yeri Değerlendirmesi
3-Temel Yaşam Desteği
4-Kanamalarda İlkyardım
5-Yaralanmalarda İlkyardım
6-Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
7-Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
8-Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
9-Zehirlenmelerde İlkyardım
10-Hayvan Isırıklarında İlkyardım
11-Göz, Kulak Ve Burun'a Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
12-Boğulmalarda İlkyardım
13-Hasta Ve Yaralı Taşıma Teknikleri

Detam İlkyardım
Mebusevler Mah. Şerefli Sok. No: 35 Çankaya/ Ankara / 02122176706